Enighet LO-NHO: Økt lønn og bedre AFP

Enighet – LO leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO leder Kristin Skogen Lund

Klokken 14.00 søndag kom LO og NHO til enighet i årets tariffoppgjør, 14 timer på overtid. 

– Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen.
LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, se vedlagte oversikt. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.)

– Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast.
– Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP).
– Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP).
Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.


Forbundsleder Jan-Egil Pedersen sier seg svært godt fornøyd med resultatet, både med den økonomiske profilen med et godt lavtlønnstillegg, og at vi nå har fått på plass et eget tillegg til sliterne samtidig som vi har fått tettet noen hull i ordningen.  Nåværende AFP ordning vil gjelde som i dag med disse forbedringene, samtidig som vi skal utrede en mulig bedre modell. Dette skal medlemmene få ta stilling til neste år.

Nå er det opp til medlemmene å bestemme.

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.
Uravstemning må være forbundet i hende innen tirsdag 24. april kl. 12.00

Riksmeklerens møtebok

Vurderinger rundt ramma, hovedoppgjøret 2018

Informasjonskonferanser om tariffoppgjøret

Flyers:
ØKT LØNN OG BEDRE AFP

ØKT LØNN OG BEDRE AFP

 

 

 

Tariffavtaler med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

133 BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN
14 VEKTEROVERENSKOMSTEN
377 TRANSPORTSELSKAPER I NORGE
131 EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN
70 BUTIKKOVERENSKOMSTEN – HK
296 IO TEKO-OVERENSKOMSTEN
333 SKIANLEGG
105 VASKERIER OG RENSERIER
487 AMB-OVERENSKOMSTEN
301 PARKERINGSSELSKAPER
55 BOKBINDERIER
10 RENHOLDSBEDRIFTER
11 RENHOLD
329 GLASS OG KERAMISK INDUSTRI
415 FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN
293 LANDFORPLEININGSAVTALEN
79 HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN – RIKSAVTALEN
521 DYREPLEIERE
525 JORDBRUK OG GARTNERI
345 OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

 

Publisert: 8. april 2018|Kategori: Forsiden, Tariff 2018|

Del:

Kommende arrangementer: