En første kommentar til budsjettet fra NNN

Regjeringens forslag til budsjett er skuffende på flere områder. Vi hadde forventet en tydeligere retning i kampen for å redusere grensehandel. En reduksjon på 30% av avgiften på sukkerfri brus er et lite skritt i riktig retning, men samtidig økes særavgiftene med 3,5 % på øvrige drikkevarer, sjokolade og sukkervarer og drikkevareemballasje.

Vi trenger en sterk «grensehandelspakke»
NNN mener at regjeringen må prioritere en grensehandelspakke med formål om å reversere grensehandelen, stimulere til nye investeringer og arbeidsplasser i verdikjeden for mat og drikke, samt styrke folkehelsearbeidet. Regjeringen må se til Danmark som har hatt suksess med sin «Grensehandelspakke», som hadde til formål å redusere grensehandelen med Tyskland.

Svakt kunnskapsgrunnlag om grensehandel
Grensehandel utgjør en stadig større andel av omsetningen til den norske matvareproduksjonen og
varehandelen. Denne utviklingen må tas på alvor. For å kunne gjøre målrettede tiltak må det på plass god statistikk. Vi mener det må være en offentlig oppgave og produsere nøyaktig og god statistikk om grensehandelen.

Reduserer permitteringsperioden for ansatte i fiskeindustrien
Igjen foreslås det å redusere permitteringsperioden for ansatte i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker med virkning fra 1.juli 2021. De særskilte permitteringsreglene er viktige å opprettholde i en svært sesongpreget næring. Kortere permitteringsperiode vil medføre færre faste ansettelser, økt bruk av midlertidig og innleid arbeidskraft og bedriftene vil miste viktig kompetanse.

Bransjeprogrammet for kompetanse videreføres
Regjeringa vil videreføre tre-parts bransjeprogrammet for kompetanse i 2021. Dette er viktig for mat- og drikkevareindustrien som er en bransje i sterk omstilling. Kompetanseheving er en god vaksine mot utstøting fra arbeidslivet. Skreddersydd kompetanseheving som setter de ansatte i stand til å utføre nye og endrede arbeidsoppgaver i bedriften bidrar til at flere kan stå lenger i jobb. Det også et stort behov for grunnleggende ferdigheter i språk og yrkesteori til fag- og svennebrev.

Dagligvaretilsynet kommer endelig på plass
Regjeringen bevilger 6,5 millioner kroner for å etablere et Dagligvaretilsyn slik Stortinget tidligere har vedtatt. Det er et skritt i riktig retning, men det er også behov for å styrke tilsynets mandat slik at den nødvendige oppfølgningen av dagligvaremarkedet blir tydelig og effektiv.

For ytterligere kommentar ta kontakt med forbundsleder i NNN, Anne Berit Aker Hansen på telefon 92 03 53 32, eller E-post: anne.berit.aker.hansen@nnn.no