Et statsbudsjett med sosial omfordeling!


Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen mener at det fremlagte budsjett viser en tydelig sosial omfordeling.

– Det er viktig og viser at hovedlinjene i norsk politikk har endret seg, sier Anne Berit Aker Hansen. Men det er også ting i dette budsjettet vi ikke kan si oss fornøyd med.

Fagforeningsfradraget
Fagforeningsfradraget foreslås økt fra 5.800 til 7.700 kroner. Det er et viktig signal om betydningen av et organisert arbeidsliv.

Arbeidsliv
NNN er glad for at permitterte og arbeidsledige fortsatt skal få feriepenger på dagpengene, men er skuffet over Regjeringens forslag om å redusere opptjeningsperioden på dagpenger fra tre til ett år. Det vil særlig ramme våre medlemmer i fiskeindustrien som tidvis er permittert. Vi er også skuffet over at tidligere vedtak om kutt i antall uker ansatte i fiskeindustrien kan være permittert, ikke reverseres.

– Dette betyr ikke store kostnader på statsbudsjettet, men er veldig viktig for de enkeltmenneskene som rammes, sier forbundslederen.

Grensehandel
NNN er skuffet over at regjeringen ikke kommer med tiltak mot økt grensehandel. I verste fall kan dette føre til tap av norske arbeidsplasser langs grensen. Vi hadde ventet tiltak som kan være med å sikre flere norske arbeidsplasser. Vi har etterlyst handling fra regjeringen lenge vedrørende reduksjon av grensehandelen. Indeksregulering av særavgifter på grensehandelsutsatte varer vil bidra til mer grensehandel.
Vi er utålmodige etter tiltak fra regjeringen for å begrense grensehandelen. Grensehandelsalliansen, bestående av HK Norge, NNN, Virke, NHO Mat og Drikke, og NHO Service og Handel, har bedt regjeringen om å sette ned et utvalg med partene som skal foreslå konkrete tiltak for å redusere grensehandel slik at omsetning og arbeidsplasser i Norge bevares.

– Det er snakk om tusenvis av arbeidsplasser, og milliarder i skatteinntekter for stat og kommuner. Det vi ber om er at regjeringen setter ned et utvalg som kan se på tiltak, sier Anne Berit Aker Hansen.

Grunnrenteskatt
I forrige uke kom det også et forslag om blant annet å innføre grunnrenteskatt på havbruk, med virkning fra og med inntektsåret 2023. Konsekvensene av en slik skatt bekymrer våre medlemmer som jobber i sektoren.
NNN kommer til å bruke tid før vi konkluderer om grunnrenteskatt. Høringsfristen er 4.januar 2023.

Beredskapslager
Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til å starte etablering av et beredskapslager for korn høsten 2023. Regjeringen mener dette er nødvending i et beredskapsperspektiv.
– Det er viktigere enn noen gang at vi tar dette grepet. Selv om handelssystemene normalt fungerer, ser vi at sikkerhetspolitiske kriser, som krigen i Ukraina, kan gjøre matforsyningen mer utrygg, sier forbundslederen.

Yrkesfag
I årene fremover vil behovet for fagarbeidere øke betydelig. Derfor er det gledelig at det foreslås å øke støtten til yrkesfagutdanningen gjennom blant annet økt utstyrsstipend

Publisert: 6. oktober 2022|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: