Det nærmer seg fristen for innsending av forslag/krav til Tariffkonferansen

03
Innsending av forslag – krav må sendes forbundet innen 15. november 2023

Bransjevis tariffkonferanser vil bli avholdt på Sørmarka Konferansehotell i tidsrommet 29. januar – 1. februar 2024. Innkalling med nærmere beskjed om møtetidspunkt for de enkelte bransjene vil bli sendt ut av respektive forbundssekretærer på et senere tidspunkt.

Forslag/krav til tariffrevisjonen sendes til forbundet senest 15. november 2023.

Bruk skjemaet her. Husk tydelig angivelse av hvilken overenskomst nr / navn de rettes til. Generelle krav skrives under punktet «Generelle forslag» – på slutten av skjemaet. Forslag sendes til: tariff@nnn.no

Både klubber og avdelinger kan sende inn forslag.
Klubbene må sende kopi av innsendte forslag til egen avdeling. (Se forbundets vedtekter Del B – Vedtekter for klubber og avdelinger, § 7).

Innsendte forslag vil danne grunnlag for tariffkonferansenes utforming av krav til tariffrevisjonen 2024.

Oppgjørsform vedtas av LOs Representantskap tidlig neste år.

Forøvrig er det forbundsstyret/landsstyret i NNN som vedtar retningslinjer for tariffrevisjonen.

Hvis det er ønskelig med ytterligere informasjon, ta kontakt med tariffansvarlig Jarle Wilhelmsen
Tlf.: +47 916 82 291 eller E-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Publisert: 3. november 2023|Kategori: Tariff|

Del:

Kommende arrangementer: