Forslaget til grunnrenteskatt på havbruk skaper bekymring for arbeidsplassene på land


Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk, med virkning fra og med inntektsåret 2023, har skapt mye debatt. Ansatte og tillitsvalgte som jobber i sektoren er med rette bekymret for arbeidsplassene sine.

Det er nå varslet permitteringer for mange NNN-medlemmer som jobber med bearbeiding. Årsaken til at permitteringsvarslene kommer allerede nå, skyldes først og fremst at den foreslåtte modellen for prisfastsettelse med normpris på det som skal beskattes, skaper usikkerhet om inngåelse av framtidige salgskontrakter.

NNNs ledelse hadde fredag 11.11.22 nok et møte med mange NNN-tillitsvalgte i fiskeindustrien for å få informasjon om situasjonen og høringsinnspill.

– NNN jobber nå på spreng for å utforme et høringsinnspill til Regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk, som kan fungere samfunnsnyttig for alle parter, sier forbundsleder Aker Hansen.

– NNN er enig i at havbruksnæringa kan og skal bidra mer til felleskapet. Men innretningen på skatteforslaget må utformes på en måte som ikke rammer nåværende og fremtidige arbeidsplasser. Problemet med bruk av normpris bør avklares så snart som mulig for å unngå permitteringer i bearbeidingsindustrien. Det kan ikke vente til etter høringsfristen den 4. januar 2023, sier forbundsleder Aker Hansen.

Publisert: 11. november 2022|Kategori: Informasjon, Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: