Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren

Hans-Christian Gabrielsen (49) fra Fellesforbundet ble som ventet valgt til ny LO-leder torsdag ettermiddag . 

Gabrielsen etterfølger Gerd Kristiansen som går av for aldersgrensen. Han har vært omtalt som LOs neste leder helt siden han ble valgt til 2. nestleder på LO-kongressen i 2013. Han kom da fra vervet som 2. nestleder i Fellesforbundet.

Gabrielsen er gift og har en datter. Han bor på Slemmestad i Røyken kommune. 

> Les mer om valgene på frifagbevegelse.no

LO-kongressen gjorde følgende enstemmige valg torsdag ettermiddag:

LOs ledelse

 • Leder: Hans-Christian Gabrielsen (49), Fellesforbundet
 • 1. nestleder: Peggy Hessen Følsvik (57), Handel og Kontor
 • 2. nestleder: Roger Haga Heimli (49), Fagforbundet
 • 1. sekretær: Julie Lødrup (33), Norsk Tjenestemannslag

Disse fire er faste medlemmer av LO-sekretariatet.

Sekretærer:

 • Terje O. Olsson (59), EL og IT Forbundet
 • Trude Tinnlund (49), Fellesforbundet
 • Are Tomasgard (49), Industri Energi
 • Kristin Sæther (50), Fagforbundet

De fire sekretærene er varamedlemmer til LO-sekratariatet for de fire første i LOs ledelse.

 

LO-sekretariatet

Sekretariatet har 15 faste medlemmer, de fire første er fra LOs ledelse.

 • 5. Erna Hagensen, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • 6. Jan Olav Andresen, EL og IT Forbundet
 • 7. Mette Nord, Fagforbundet
 • 8. Odd Haldgeir Larsen, Fagforbundet
 • 9. Jørn Eggum, Fellesforbundet
 • 10. Steinar Krogstad, Fellesforbundet
 • 11. Trine Lise Sundnes, Handel og Kontor
 • 12. Frode Alfheim, Industri Energi
 • 13. Jan-Egil Pedersen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • 14. John Leirvaag, Norsk Tjenestemannslag
 • 15. Egil Andre Aas, LO Stat

Varamedlemmer:

 • 1. Mimmi Kvisvik, FO
 • 2. Lars M. Johnsen, Norsk Transportarbeiderforening
 • 3. Jonny Simmenes, Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • 4. Odd Christian Øverland, Postkom
 • 5. Jane Brekkhus Sæthre, Norsk Jernbaneforbund
 • 6. Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund
 • 7. Hans Ole Rian, Musikernes fellesorganisasjon
 • 8. Torbjørn Bongo, Norges Offisersforbund.
 • 9. Anne Finborud, Skolenes landsforbund

 

Kontrollkomiteen

 • Svein Spilling, Fellesforbundet (leder)
 • Rebecca Heggbrenna Florholm, Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Terje Valskår, Industri Energi

Varamedlemmer:

 • 1. Anita Busch, Norsk Tjenestemannslag
 • 2. Svenn Åge Johnsen, EL og IT Forbundet
 • 3. Elisabeth Sundset, Handel og Kontor