Grensehandelen opp mot samme nivå som før pandemien


I løpet av juli, august og september grensehandlet nordmenn for 3,3 milliarder kroner. Dette er 2 milliarder kroner mer enn vi brukte på grensehandel på samme tid i fjor, og tilsvarer en økning på 159 prosent.

– Grensehandelen nærmer seg nå 2019-nivå uten at regjeringen griper tak i situasjonen. Vi har lenge bedt om et utvalg og det haster sier lederen av NNN Anne Berit Aker Hansen og refererer til Hurdalsplattformen.

«Gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv.»

Regjeringen burde være opptatt av å hindre at arbeidsplasser og verdiskaping forsvinner ut av landet. Regjeringen snarest må følge opp forpliktelsen fra Hurdalsplattformen og sette ned et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak.

Gjennom pandemien ble det skapt nye arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat og drikke, spesielt i distriktene langs grensen mot Sverige. Dette har stor betydning for både den enkelte og lokalsamfunn over hele landet. Disse arbeidsplassene står nå i fare for å forsvinne.

Les tallene fra SSB her.
Grensehandelen mot normalt nivå (ssb.no)

Foto: Colourbox

Publisert: 29. november 2022|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: