Høring om «Grunnrenteskatt på havbruk» Mandag 17. april 2023


Klokken 12.00 mandag startet en fire timers lang høring om grunnrenteskatten i Stortingets finanskomité.

NNNs bransjesekretær for fiskeindustrien Yngve Hansen deltok på vegne av NNN, hvor han la frem innspill fra forbundet på «Grunnrenteskatt på havbruk»

Yngve Hansen sa blant annet dette:

Gi norsk videreforedling et godt utgangspunkt
NNN mener at det må lages en vridning innenfor skattemodellen som gir bearbeidet laks og sjøørret lavere beskatning enn ubearbeidet råstoff til eksport. Dette vil føre til flere faste helårlige arbeidsplasser og mulighet for å utvikle markedene for norsk sjømat.

Miljøperspektivet.
Bearbeiding i Norge er et godt miljøargument.

Hvis spørsmål om høringen og NNNs innspill til grunnrenteskatt på havbruk (Prop. 78 LS (2022-2023)
Ta kontakt med Yngve Hansen på Mobil: +47 976 15 061 eller E-post: yngve.hansen@nnn.no

 

Publisert: 18. april 2023|Kategori: Næringsliv|

Del:

Kommende arrangementer: