IA-avtalen forlenges med to år og innsatsen forsterkes


Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

– NNN synes det er bra at IA-avtalen forlenges med to år, og at det skal fokuseres på å revitalisere arbeidet med sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Forlengelsen betyr også at bransjeprogrammet kan forlenges med to år, sier NNN leder Anne Berit Aker Hansen.

Nestleder i LO Steinar Krogstad forteller at det er enighet i at det må jobbes for å revitalisere det lokale IA-arbeidet ute på arbeidsplassene, og det skal partene i gang med nå.

– Et av tiltakene som har vært spesielt viktig er bransjeprogram som er rettet mot bransjer med stort potensiale for å redusere sykefravær og hindre frafall. Disse blir nå videreført, fortsetter Krogstad.

IA-avtalen, som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt. Partene er derfor enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale.

Skal skape gode inkluderingsarenaer
IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Virkemidlene som videreføres er:
Arbeidsmiljøsatsingen
Bransjeprogrammene
Koordinert arbeidslivstjeneste
HelseIArbeid
Tilskudd til ekspertbistand
Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
Kunnskapsutvikling

Les tilleggsprotokollen her

Les arbeidsgruppens mandat her

Tekst: LO/NNN
Foto: Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Publisert: 2. november 2022|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: