Innspill til Landbruks- og Matdepartementet om økt selvforsyningsgrad


Landbruks- og matminister Geir Pollestad inviterte organisasjoner tilknyttet jordbruket til møte om hvordan selvforsyningsgraden kan økes. NNN deltok på møtet sammen med en rekke andre organisasjoner.

Regjeringen har som mål å øke selvforsyningsgraden av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, til 50 prosent. Stortinget har også fattet et anmodningsvedtak om dette. Å øke selvforsyningsgraden er viktig av mange grunner, blant annet samfunnssikkerhet/beredskap, verdiskaping i næringen og klima.

Spørsmål fra departementet:
Hva kan gjøres for å øke selvforsyningsgraden i husdyr- og planteproduksjon?
Hvordan kan norskandelen i fôr økes?
Hvilken betydning har kostholdsendringer?

Svar og innspill til Landbruks- og Matdepartementet fra NNN kan du lese nedenfor:

Innspill til departementet:

Foto: Colourbox og NNN

Publisert: 25. oktober 2023|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: