Jeg er syk, kan jeg bruke egenmelding?


Som arbeidstaker kan du i egenmelding selv melde fra på jobb om ditt sykefravær og med det få rett til sykepenger. Men hvor mange egenmeldingsdager har du rett til å ha i løpet av ett år? 

Fra LO-advokatene:
Kan du bli enig med arbeidsgiver om en utvidet rett til å benytte egenmelding? Kan du fratas retten til å bruke egenmelding og hvilke krav må i tilfelle være oppfylt? Og, har du rett til å bruke egenmelding dersom ditt barn eller barnepasser kommer i karantene eller skolen er stengt ?

Egenmelding – sykepenger
Reglene om egenmelding følger av folketrygdloven § 8-23 flg. Dersom du har vært i arbeid i minst 2 måneder, kan du selv melde fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet pga. egen sykdom uten at du må legge frem legeerklæring. Dersom du har vært borte fra arbeidet pga. permittering, militærtjeneste eller permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel eller tilsyn for friske små eller syke barn eller nærstående, er det tilstrekkelig for å få rett til å bruke egenmelding at du har vært i arbeid igjen i 4 uker etter et avbrudd.

På samme måte som arbeidsgiver betaler sykepenger for opptil 16 kalenderdager i den såkalte arbeidsgiverperioden iht. til legeerklæring, så er det også arbeidsgiver som betaler sykepenger iht. arbeidstakers egenmelding. Arbeidsgiver får ikke refundert disse pengene fra NAV, med mindre det egenmeldte fraværet dreier seg om kronisk sykdom og NAV har godkjent å dekke arbeidsgiverperioden.

Les mer om egenmelding på LO-advokatenes informasjonsside

Publisert: 11. september 2023|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: