I november 2018 slo Nedre Romerike tingrett fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne hos Coca-Cola er hviletid. Saken ble anket til lagmannsretten og i går kom dommen, kjøretid er arbeidstid.

– Da er lagmannsrettsdommen kommet, og vi fikk enstemmig medhold i at kjøretiden er arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Dette er en god og prinsipiell seier, sier en fornøyd Stein Hagala.

Fritid ble arbeidstid
Arbeidstida for Coca-Colas serviceteknikere starter først når de har kommet fram til første kunde. Arbeidergiveren pålegger serviceteknikerne å kjøre opptil én time hver dag på sin fritid, dette blir det nå en endring på sier Hagala.

Ingen etterbetaling
Lagmannsretten har ensidig konkludert med at det ikke skal gis etterbetaling. Her er lagmannsretten i tvil, men kommer til at det ikke er regulert noen lønn, og at det derfor må være et avtalespørsmål om og i så fall hvilken lønn som skal betales for den omstridte arbeidstiden. Lagmannsretten konkluderer med at partene ikke har avtalt at det skal lønnes for denne tiden.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. Arbeidsoppgavene består i å installere og vedlikeholde utstyr som kaffemaskiner, kjøleskap, dispenserutstyr og salgsautomater. Det var 18 av dem som gikk til sak mot sin arbeidsgiver i fjor.