NB! Du kan kun melde deg på det kurset som din avdeling arrangerer. Er du usikker på hvilken avdeling du tilhører, ta kontakt med din tillitsvalgt eller logg deg inn på “Min side” øverst på denne siden.

 

Arrangør Tema Sted Dato Frist Påmelding

Avd. 18 Rogaland

Hovedavtalen, medlemsrekruttering og permitteringer/permisjoner

Gamlaværket,
Sandnes

22. – 24. september

25. august

STENGT

Avd. 66 Møre og Romsdal

Tariffavtale, organisasjonskunnskap og kompetanseutvikling

Parken Hotell, Ålesund 25. – 27. september

25. august

STENGT

Avd. 22 Telemark

NNNs organisasjon og tariffavtalen

Hotell Bø i Telemark 29. september – 1. oktober

1.september

SØKNAD

Avd. 79 Vesterålen

Lokale forhandlinger, medlemsrekruttering og kompetanseutvikling


Quality Hotel Richard With.
13. – 15. oktober

15. september

SØKNAD

Coca-Cola

Organisasjonskunnskap
Lover og avtaler og 
Kompetanseutvikling

Sørmarka Konferansehotell 20. – 22. oktober

20. september

SØKNAD

Avd. 327 Sogn og Fjordane Indre

Lokale forhandlinger med vekt på lønns- og arbeidsvilkår

Scandic Voss 27. – 29. oktober

29. september

SØKNAD

Avd. 9 Hordaland

Arbeidsmiljøloven – en vernelov

Scandic Voss 27. – 29. oktober

29. september

SØKNAD

Avd. 10 og 27 Trøndelag

Lokale forhandlinger, ansettelser, arbeidstid og fritid

Scandic Hell, Stjørdal 6. – 8. november 1. oktober SØKNAD

Alternativer for gjennomføring

 1. Tradisjonelt kurs over 3 dager (inntil 2 overnattinger), 15 timers kurs
 2. Todagerskurs (med start sent eller tidlig og inntil en overnatting), 15 timers kurs
 3. Dagskurs (min. 8 timer)

Kurstilbud

Dere kan velge et av disse ferdigsydde standard kortkurs på 15 timer eller dere kan velge inntil tre ulike moduler, avhengig av hvilket alternativ dere velger å gjennomføre kurset på.

Ny i NNN
Dette er forbundets introduksjonskurs for nye medlemmer eller medlemmer som ikke har deltatt på NNN-kurs tidligere. Kurset gir en oversikt over medlemskapet, hvilke medlemsfordeler som gjelder, hvilke lover og avtaler som har betydning for deg og ditt arbeidsforhold og hva slags forbund NNN er.

Arbeidsmiljøloven – en vernelov
Dette kurset passer for tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer som ønsker kunnskap om og forståelse for lovens målsetting, oppbygging og innhold.

Bli med i NNN!
Kurset gir tillitsvalgte en innføring i systematisk planlegging, gjennomføring og oppfølging av rekruttering. Temaer som belyses i kurset er bl.a. hvorfor skal forbundet vokse, hvem er NNN, hvem kan vi rekruttere og hva slags produkt er det NNN tilbyr.

Ung i NNN
Kurset tar for seg ungdomsarbeidet i NNN. Den tar for seg en del grunnleggende forhold ved det å være medlem i NNN, fagbevegelsen sin historie og en innføring i lov- og avtaleverket i arbeidslivet. Målet for dette kurset er at en som deltaker skal få økt forståelse for og hvorfor en bør engasjere seg som ungdom i fagbevegelsen.

Organisasjonskunnskap
Kurset gir tillitsvalgte økt innsikt og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling. Deltakerne skal forstå samspillet i et klubb- og avdelingsstyre, møteledelse, taleteknikk, samt skrive møteprotokoll.

Lover og avtaler i arbeidslivet
Dette er et grunnkurs om lov- og avtaleverket som passer for nye tillitsvalgte og spesielt interesserte medlemmer. Kurset skal gi en forståelse for gjeldende lover og avtaler og hvordan disse skal anvendes. Kurset legger vekt på Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, forbundets overenskomster og særavtaler.

Fagbevegelsen og samfunnet
Kurset tar for seg fagorganisasjonens faglig/politiske engasjement og den historiske bakgrunnen for at disse bånd finnes, samt noe om arbeiderbevegelsens historie.
Tillitsvalgte vil få innføring i den norske modellen, HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv.

Lov- og avtaleverket med vekt på omstilling
Kurset gir tillitsvalgte kunnskap om bruk av lover og avtaler i forbindelse med omstillinger på arbeidsplassen. Når bedriften står overfor omstillinger, stiller det de tillitsvalgte overfor nye og ofte krevende utfordringer:

 • Hvilke rettigheter har de ansatte?
 • Hvilke muligheter har du som tillitsvalgt til å påvirke prosessen?
 • Hvordan kreve og føre drøftinger og forhandlinger?
 • Hvordan skrive protokoller?

Lokale forhandlinger med vekt på lønns- og arbeidsvilkår
Kurset gir tillitsvalgte innføring i forberedelse, gjennomføring og evalueringer av hva som faktisk skjedde i forhandlingene. Spesielt tillitsvalgte med forhandlingsansvar og som møter motparten i forhandlinger og drøftinger vil ha nytte av dette kurset.

Innleie og sosial dumping
Hva er sosial dumping? Når kan de tillitsvalgte godta innleie og når skal de stå imot? Hvordan sikre at innleide blir likebehandlet? Dette kurset gir tillitsvalgte økt innsikt i lov- og avtaleverket i forbindelse med innleide arbeidstakere.

Alternativer moduler

Dere kan velge og sette sammen inntil 3 av disse modulen til et kurs, avhengig av hvilket alternativ dere har valgt å gjennomføre kurset.

 1. Tilbake til start
 2. NNNs vedtekter
 3. Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov
 4. NNNs overenskomster
 5. Oppsigelser
 6. Permitteringer og permisjoner
 7. Ansettelser
 8. Arbeidstid og fritid
 9. Medlemsrekruttering
 10. Kompetanseutvikling
 11. Organisasjonskunnskap
 12. Lokale forhandlinger
 13. Den norske modellen