Hjem/Lønn og arbeidsliv/Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 20212022-03-30T16:01:52+02:00

Annet hvert år er det såkalt hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønn og øvrige arbeidsvilkår, som pensjon eller reise-, kost og losjibestemmelser. De andre årene er det såkalt mellomoppgjør, hvor man kun forhandler om lønn. I 2021 er det et mellomoppgjør. LO følger den såkalte frontfagsmodellen, som betyr at det er ansatte som er organisert i såkalte konkurranseutsatte næringer i eksportindustrien som skal forhandle først. Det bidrar til at disse næringene ikke får et lønnsnivå som gjør at de ikke kan konkurrere med utlandet. Denne modellen legger rammer for resten av tariffoppgjøret, men skal ikke være til hinder for at grupper som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen kan få mer i enkeltoppgjør.

 

Gå til toppen