LOs representantskap vedtok i dag enstemmig tariffpolitisk uttalelse for oppgjøret i 2020.

Hovedkravet for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av minstelønnssatser.
Tariffoppgjøret skal gjennomføres som forbundsvise oppgjør i privat sektor for å forhandle på de enkelte tariffavtalene.

Les LO lederens tale her.

LOs tariffpolitisk uttalelse 2020

Foto: LO.no