UtdannelseLOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. Søknadsfrist for studieåret 2018/2019 er 15. mai 2018.

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører frem til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3-5 i opplæringsloven (teori til fagprøve).

Fondet yter støtte til:
a) Helårsstudium (2 semester) – stipendets størrelse er på inntil kr. 13. 500,- pr. studieår.
     Søknadsfrist for studieåret 2018/20189 er 15. mai 2018 (fristen er absolutt).

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a), søknader blir fortløpende behandlet:
     Praksiskandidat kurs § 3-5 (teori til fagprøve)  inntil kr. 10.500,- pr. skoleår
     Kortere kurs inntil kr. 4.000,- pr. studieår
     AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,- pr. skoleår

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve 
anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket 
avsluttes.

Fullstendige retningslinjer og søknad finner du på LOs hjemmesider, lo.no.