Som medlem av NNN har du mulighet til å søke støtte fra LOs utdanningsfond til gjennomføring av opplæringstiltak og kompetanseheving. Du kan blant annet få støtte til studier ved universitet, høyskole, fagskole og videregående skole (fagbrev). Les mer om hvilke muligheter du har til å få støtte, og fyll ut søknadsskjema her

 

Tildeling av stipend for studieåret 2019/2020
Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta fagbrev.

Fondet yter støtte til:
a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2019/2020: 15. mai 2019 (fristen er absolutt).

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)
Praksiskandidatkurs § 3.5 (fagbrev): Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår.

c) Kortere kurs: Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.