Løsning i lønnsoppgjøret. LO utjevner forskjellene!


Det blir ikke streik mellom LO og NHO.
– LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og NHO er enige i meklingen i årets tariffoppgjør. Riksmekleren har lagt fram et forslag til en løsning som gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.

– Nå har Riksmekleren valgt å legge fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO tar ansvar
– Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, legger hun til.

-LO har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller. De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet.

– Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier hun.

Lavlønnstillegg utjevner
LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

– Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.

-Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss.

Fakta om oppgjøret:
• Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april.
• Generelt tillegg: 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.
• Lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året.
• Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

Resultatet skal behandles av LOs representantskap 6.mai før det kan iverksettes.

OVERENSKOMSTER SOM FÅR LAVLØNNSTILLEGGET:

• 10 Renholdsoverenskomsten
• 14 Vekteroverenskomsten
• 55 Bokbindere
• 56 Trykkerier og grafiske bedrifter
• 57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.
• 70 Butikkoverenskomsten – HK
• 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant
• 105 Vaskerier og renserier
• 133 Baker- og konditoroverenskomsten
• 293 Landforpleiningsavtalen
• 296 Industrioverenskomsten LO-TEKO
• 301 Parkeringsselskaper
• 329 Glass- og keramisk industri
• 333 Skianlegg
• 345 Overenskomsten for bilutleie
• 370 Naturbruksoverenskomsten
• 377 Transportselskaper i Norge
• 390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
• 415 Fritids- og aktivitetsavtaler
• 457 Avisbudavtalen
• 477 Miljøbedrifter i Norge
• 487 AMB-overenskomsten
• 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
• 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor, gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen overenskomst, slik dette framkommer i særskilt protokoll mellom partene.

Riksmeklerens møtebok og protokoll.

Rammebetraktninger

Tekst: LO.no
Foto: Trond Gram, LO

Publisert: 11. april 2021|Kategori: Forsiden, Mellomoppgjøret 2021|

Del:

Kommende arrangementer: