Vurderer du av ulike årsaker å melde deg ut av NNN? Her er noe å tenke på.

Det kan være mange grunner til at man vurderer å melde seg ut av sitt forbund. Ofte er det økonomiske årsaker som gjør at man ikke ser seg tjent med å opprettholde medlemskapet. Da kan det være greit å være klar over følgende:

Du får redusert kontingenten hvis du:
• Har blitt arbeidsledig, permittert eller er under utdanning og ikke mottar lønn.
• Er i utvidet ulønnet svangerskapspermisjon utover ett år.
• Avtjener utvidet militærtjeneste. (Første året er gratis)
• Går på arbeidsavklaringspenger.
I alle disse tilfellene betaler du kun forsikringsandelen av kontingenten. Dette utgjør i dag 150 kroner per måned.

Sykmeldt
Hvis du vanligvis blir trukket kontingent via lønn, og mottar sykepengene fra NAV, skal arbeidsgiver melde fra til NAV om å trekke kontingenten din.

Ny jobb eller overgang til annet LO-forbund
Hvis du skifter jobb og ikke skal være medlem i vårt forbund lenger, kan du overføre ditt medlemskap til et annet LO-forbund. Ta kontakt med NNN, og vi sender et overføringsbevis. På denne måten unngår du å miste medlemsansiennitet.

Gratis medlemskap
Pensjonister er fritatt for kontingent.
Hvis du blir alderspensjonist og har sammenhengende medlemskap i NNN/LO i over 10 år eller blir uførepensjonist og har sammenhengende medlemskap i NNN/LO i over 5 år, beholder du også LO favør innboforsikring gratis.

Forsikringer i arbeidslivet
Som medlem får du bistand og fri rettshjelp i arbeidsrettslige spørsmål, etter vurdering fra klubb og forbund.

Forsikringer
Hvis du sier opp ditt medlemskap, mister du samtidig forsikringene som er tilknyttet dette, inkludert din innboforsikring og advokatforsikring. Du må da eventuelt tegne disse forsikringene privat.
LOfavør innboforsikring er kåret til Norges beste innboforsikring, og har ingen øvre erstatningsgrense. Les mer hos lofavor.no.
LOfavør advokatforsikring gir deg og din familie rett til fullverdig advokathjelp i privatlivet. Les mer hos help.no

Hva koster egentlig medlemskap i NNN?
Hvis du tar skattefradrag og utgifter til forsikring i betraktning, er det ikke sikkert medlemskapet egentlig koster så mye som du tror. Sjekk hva du egentlig betaler i kontingent her

Ønsker du fortsatt å melde deg ut må dette gjøres skriftlig, jmf. vedtektene § 19 B. Når utmeldingen er registrert vil du motta en skriftlig bekreftelse på opphør av medlemskap og eventuelle forsikringsordninger. Utmelding må signeres av medlemmet personlig og kan ikke foretas på vegne av andre.
Du kan sende vanlig brev eller e-post. Sender man utmelding fra egen e-postkonto, regner vi det som personlig signatur.

Hvis spørsmål ta kontakt med forbundskontoret på telefon 23 10 29 60, eller på e-post: firmapost@nnn.no