Nettet ble klippet (skjært) og Biomarint forum ble lansert


I dag ble Biomarint Forum lansert. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran stod for den offisielle åpningen med klipping (med kniv) av nett i LO ærverdige Sekretariatssal

Sterke krefter går sammen om å etablere Biomarint forum. Biomarint forum skal sørge for at vi drar maksimalt nytte av de mulighetene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon.

– Norge må innse hvilke muligheter vi har som verdensleder innenfor den biomarine næringen, og vi må ta vare på og bruke de unike mulighetene vi har her og nå. Vi er verdens nest største sjømatprodusent og i det ligger det en forpliktelse til å gjøre det beste vi kan for resten av verden i å utvikle vår ledende kompetanse og teknologi videre, sier Jørn Prangerød, daglig leder i forumet.

Biomarint forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Med etableringen av forumet vil man i fellesskap på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet, både når det gjelder å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat.


Anne Berit Aker Hansen forbundsleder NNN

– Vi må ha ambisjoner om å foredle mer av sjømaten i Norge. Bygge merkevarer og øke verdien av sjømaten. På samme måte som Norge har en viktig rolle i energiforsyningen har vi også en viktig rolle i matproduksjon og matforsyning. Krig og klimaendringer understreker det alvoret. En ytterligere utnyttelse av biomassen vil i større grad enn tidligere være kompetanse- og kunnskapsbasert, og stille høye teknologiske krav. Det bør derfor stimuleres til å utvikle teknologi og systemer for å ta vare på og utnytte verdiskapingspotensialet i restråstoffet. Mye av dette vil kunne spinne ut av foredlingsindustrien. For NNN er det viktig å hindre at useriøse aktører kan produsere og foredle norsk sjømat. Standard for norsk produksjon skal basere seg på trygge arbeidsplasser, rettferdig lønn og et godt organisert arbeidsliv. Dette må gjelde alle ledd i verdikjeden.Hvem er med

Det er LO med forbundene NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt som nå går sammen i Biomarint forum. Sammen representerer disse organisasjonene det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og arbeidstakere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

Les hele pressemeldingen her.

Foto 1: «Snorklipping»
LO-sekretær Terje Olsson og viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie holder snora (garnet) som fiskeri- og havminister Bjørnar
Skjæran skjærer over nettet. 

Foto 2: LO-sekretær Terje Olsson, forbundsleder NNN Anne Berit Aker Hansen og forbundssekretær med ansvar for fisk i NNN Yngve Hansen.

Foto 3: Alle i Biomarint Forum

Publisert: 20. september 2022|Kategori: Næringsliv, Organisasjon|

Del:

Kommende arrangementer: