Med bakgrunn i regjeringens retningslinjer i forbindelse med Korona-epidemien, må forbundet fortsatt utsette eller avlyse alle egne kurs, konferanser og andre arrangementer hvor det er planlagt at folk samles. Dette gjelder nå fram til 1.juni 2020.

Forbundskontoret holder åpent fra 9-15 på hverdager, men vi ber om at alle tar kontakt via telefon eller e-post og ikke møter opp personlig.

Mange ansatte og valgte vil fortsette med å ha hjemmekontor, i første omgang til og med 1.mai, men kan kontaktes direkte på mobiltelefon eller mail, se kontaktinfo her.
Vi vil fortsatt være tilgjengelig og yte bistand til tillitsvalgte og medlemmer som henvender seg til oss.

Digitale plattformer
Fysiske møter, bedriftsbesøk, reiser o.l. avlyses inntil videre, men rettsmøter, forhandlingsmøter og andre møter som anses som absolutt nødvendige vil kunne gjennomføres.
Annet arbeid vil også pågå som før så langt det er praktisk mulig blant annet gjennom bruk av digitale plattformer, telefonmøter osv.

Det er viktig at vi fortsatt forholder oss til de retningslinjene som blir gitt av myndighetene. Vi følger situasjonen nøye og håper at vi om ikke alt for lenge kan komme tilbake til normal drift igjen.

– Dette er en vanskelig situasjon for alle. Våre medlemmer gjør en viktig jobb for å forsyne Norge med mat. Fokuset på betydningen av norsk matproduksjon har økt og det er gledelig. Men dessverre har også noen av våre medlemmer blitt permittert. Tiltakspakkene som har kommet vil heldigvis avhjelpe situasjonen noe, sier Anne Berit Aker Hansen, leder i NNN.

Les mer om tiltakspakkene her.

NNN telefon: 23 10 29 60
E-post: firmapost@nnn.no