NNN har sendt innspill til ny regjeringsplattform 2021-2025

NNN ønsket et regjeringsskifte ved høstens valg og er fornøyd med at Norge nå vil få en regjering som jobber sammen med fagbevegelsen og som deler mange av våre standpunkter.

NNN ber om at Norges nye regjering lager en ambisiøs plan for økt norsk produksjon av mat og drikke, slik at vår selvforsyning kan øke de neste fire årene. Vi trenger også flere tiltak for redusert klimabelastning fra i norsk mat- og drikkeproduksjon.

– Våre næringer trenger gode rammevilkår for vekst, utvikling, rekruttering og flere arbeidsplasser, men vi må også ha et tryggere arbeidsliv, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen.

 

 

 

 

 

NNN har sendt innspill til LO som skal koordinere fagbevegelsens politiske krav til den nye regjeringen.

NNNs innspill er på følgende hovedområder innen næringspolitikk:
– Øke selvforsyningsgraden og styrke den landbruksbaserte matindustrien.

– Gode rammevilkår og økt satsing på sjømatindustrien.

– Fokus på tiltak for å redusere grensehandelen.

– Redusert kjedemakt i dagligvaresektoren. Dagligvaretilsynet må styrkes.


NNNs innspill er på følgende hovedområder innen arbeidslivspolitikk:

– Styrke tiltakene, eksempelvis etablere A-krimsentre i alle regioner, som slår ned på arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i bransjer som er spesielt utsatt.

– Flertallsforslagene i NOU 2021:9 «Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv» (Fougnerutvalget) må følges opp.

– Legge til rette for økt rekruttering til landbruks- og matfagene i videregående skole.

– Sikre gode permitteringsordninger spesielt for næringer som har sesongsvingninger.

Les alle innspill her.

Foto: Colourbox (Storting) og Erlend Angelo

Publisert: 24. september 2021|Kategori: Forsiden, Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: