NNN har sendt innspill til strømstøtteordning for næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustrien har behov for en egen (annen) strømstøtteordning! 

Vi viser til Regjeringens forslag om opprettelse av en midlertidig energitilskuddsordning for strømintensive bedrifter. Prop 142 S (2021-2022)

De ekstraordinære strømprisene har tæret kraftig på økonomien til Norges neste største fastlandsindustri – næringsmiddelindustrien. Strømprisene i Sør-Norge utgjør for mange bedrifter langt mer enn bedriftenes normale årsresultater. Det høye strømprisnivået kan føre til irreversible endringer og i verste fall nedleggelser av viktige hjørnesteinsbedrifter.

I den norske næringsmiddelindustrien står om lag 50 000 arbeidstakere klare til å omgjøre norskproduserte råvarer til produkter tilpasset nordmenns smak, spisevaner og tradisjoner. Arbeidsplassene er spredt på hundrevis av små og store bedrifter over hele landet. Noen få er børsnoterte selskaper, men de aller fleste er mindre familieeide virksomheter.

I Regjeringens «Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell», sist oppdatert i februar 2021, er denne verdikjeden helt sentral når det det gjelder forsyningssikkerhet av mat og drikke. Produksjon, organisering og logistikkløsninger for det som er nødvendig for å håndtere biologiske, og til dels sesongbaserte råvarer, er stor og innviklet. Denne verdikjeden kan ikke skrus av og på uten store konsekvenser. Kua skal melkes, grisen skal slaktes, korn og poteter skal høstes – og folk skal ha mat hver dag hele året.

For å ivareta forsyningssikkerheten og samfunnsoppdraget, må næringsmiddelindustrien sikres en egen strømstøtteordning som er bedre tilpasset denne bransjens spesielle behov og som utlikner konkurranseulemper mellom bedrifter av ulik størrelse og med produksjon i ulike strømprisområder. Den foreslåtte strømstøtteordningen kan ikke ivareta dette behovet.

Strømstøttetiltak tilpasset mat- og drikkevareindustrien må gjelde inntil et godt system for fastprisavtaler, som er lett tilgjengelige for alle virksomheter, også de små, er på plass.

NNN, 10.10.22

Publisert: 11. oktober 2022|Kategori: Næringsliv, Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: