NNN skal løfte organisasjonsarbeidet og søker til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Oslo:


Organisasjonsansvarlig

NNN har satt i gang et strategisk viktig arbeid med å utvikle organisasjonen og øke medlemstallet. Vår nye organisasjonsansvarlige vil bli sentral i dette arbeidet.

Vår nye medarbeider får det viktige ansvaret med å:

• utvikle strategier for medlemsrekruttering og gjennomføre disse i samarbeid med forbundets ledelse, avdelinger og organisasjonsarbeidere.
• delta i rekrutteringsprosessen av organisasjonsarbeidere i hele landet og ha faglig ansvar for og daglig oppfølging av disse.
• styrke kompetansen hos organisasjonsarbeidere, lokale tillitsvalgte og klubber.
• selv delta i oppsøkende virksomhet og kompetansebygging.
Andre arbeidsoppgaver må påregnes i perioder.

Vi søker deg som har engasjement for og god kjennskap til fagbevegelsen og gjerne erfaring fra tilsvarende arbeid. Bakgrunn fra prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder, teller positivt. Vi ser gjerne at du har kursledererfaring og pedagogisk kompetanse. Du må ha fullført videregående skole og/eller fagbrev, og har du høyskole- eller universitetsutdanning i tillegg, er det fordelaktig. Gode IKT-kunnskaper (Microsoft Office, VISMA, arkiv- og saksbehandlingssystemer, delingsplattformer m.m.) er nødvendig.

NNNs medlemsmasse er internasjonal, så gode engelskkunnskaper er viktig, gjerne supplert med andre språk. Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team. Det er avgjørende med utpreget evne til å inspirere, lede og motivere andre. Du må trives med å snakke i forsamlinger med dine gode kommunikasjonsevner.

NNN kan tilby en faglig utfordrende stilling med et høyt prioritert ansvarsområde. Arbeidsdagen vil være variert og hektisk, i et hyggelig arbeidsmiljø med ca. 20 kolleger i trivelige og nyoppussede lokaler ved Youngstorget i Oslo sentrum. Det vil være mye reiseaktivitet i perioder.

Du får lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger. Stillingen vil faglig rapportere til forbundets valgte ledelse.

For eventuelle spørsmål, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på tlf. 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest og senest innen fredag 18. oktober via søknadsknappen. Søknader behandles fortløpende.

Om NNN
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i mat- og drikkevareindustrien, som er landets nest største industrisektor. NNN har i dag nærmere 30.000 medlemmer, og forbundets viktigste oppgave er å oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. NNN har et utstrakt samarbeid med forskjellige organisasjoner og miljøer for å ivareta våre medlemmers interesser. Gjennom tilslutningen til LO står NNN sammen med 930.000 fagorganiserte.