NNN søker organisasjonsarbeider i Midt-Norge


NNN skal ansette en ny organisasjonsarbeider i 100% fast stilling, som skal jobbe i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal) for å bidra til økt verving, aktivitet og engasjement.

Vi er godt i gang med en kraftig styrking av arbeidet med å utvikle organisasjonen og øke medlemstallet ytterligere, og du vil bli sentral i denne satsingen.

Du vil være en av to organisasjonsarbeidere som jobber i Midt-Norge.

Dere har ansvar for planlegging, gjennomføring og koordinering av NNNs aktiviteter knytta til verving, stands- og bedriftsbesøk, oppfølging av medlemmer og klubber, annen oppsøkende virksomhet, synlighetsarbeid og tilstedeværelse på aktuelle arenaer (f.eks. skolebesøk). Dere skal samhandle nært med NNNs avdelinger i fylkene og tillitsvalgte på alle nivåer i forbundet i gjennomføring av aktiviteter, men er ansatt ved forbundskontoret og vil jobbe tett med de andre i organisasjonsteamet, som er lokalisert andre steder i landet. I perioder vil hele teamet jobbe sammen om nasjonale satsingsområder, som f.eks. verveturneer, annen oppsøkende virksomhet og felles LO-satsinger. Som organisasjonsarbeider deltar man også aktivt i utviklingen av felles planer for rekrutteringsarbeidet i NNN.

Les hele utlysningsteksten her.

For eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt: organisasjonsansvarlig Ragnhild Heggen, mobil: 911 19 188 eller 2. nestleder Bjørn Tore Kyllo, mobil: 952 87 840.

 

Publisert: 9. mai 2022|Kategori: Organisasjon|

Del:

Kommende arrangementer: