NNN er i gang med en kraftig styrking av arbeidet med å utvikle organisasjonen og øke medlemstallet. Vår nye organisasjonsmedarbeider i Rogaland vil bli sentral i denne satsingen.

Organisasjonsmedarbeideren vil ha ansvar for planlegging, gjennomføring og koordinering av NNNs aktiviteter knytta til verving, bedriftsbesøk, oppfølging av medlemmer og klubber, annen oppsøkende virksomhet, synlighetsarbeid og tilstedeværelse på andre aktuelle arenaer. Du skal samhandle nært med NNNs avdelinger og tillitsvalgte på alle nivåer i forbundet, både i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, men du er ansatt ved forbundskontoret og vil jobbe tett med de andre i organisasjonsteamet, som sitter andre steder i landet. I perioder skal teamet jobbe sammen om nasjonale satsingsområder, som f.eks. verveturné, annen oppsøkende virksomhet og felles LO-satsinger. Du skal også delta i utviklingen av felles strategi og planer for rekrutteringsarbeidet i NNN.

Kvalifikasjoner og egenskaper
Vi søker deg som: 
• er flink til å organisere og koordinere utadrettet aktivitet
• kan jobbe strategisk og systematisk med rekrutteringsarbeid
• kan jobbe godt sammen med resten av organisasjonsteamet til NNN
• har drivkraft, initiativ og liker å være på farten
• er svært god til kommunisere, er forståelsesfull og interessert i andre mennesker
• er god til å formidle muntlig, gjerne på flere språk. God muntlig norsk og engelsk er et minimum.

Du må ha kjennskap til og kjenne tilhørighet til fagbevegelsen og gjerne bakgrunn som tillitsvalgt og/eller ha erfaring fra organisasjons- og vervearbeid.

I NNN får du spennende og viktige arbeidsoppgaver innenfor et nytt satsningsområde, som du vil være sentral i å utforme / påvirke. Fordi stillingen er en del av en nysatsning vil formen, innholdet og arbeidsområdet kunne endre seg noe ved evaluering og utvikling av satsingen.
Det vil være mye reiseaktivitet. I perioder også i andre deler av landet. Det er en fordel om du disponerer egen bil.

Arbeidssted avtales nærmere, men vi sørger for god kontorplass. Du får lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger.
For eventuelle spørsmål, kontakt organisasjonsansvarlig Ragnhild Heggen, mobil: 911 19 188 eller
2. nestleder Bjørn Tore Kyllo, mobil: 952 87 840.

Søknad med CV sendes senest innen 16. april. Søk stillingen på finn.no, FINN-kode 173156036
eller send søknad og CV på e-post til ragnhild.heggen@nnn.no

Om NNN:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien, som er landets største fastlandsindustri. Og knapt noe kan vel være viktigere enn å produsere trygg kvalitetsmat og – drikke. NNN har i dag nærmere 30.000 medlemmer, og forbundets viktigste oppgave er å oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. NNN har et utstrakt samarbeid med forskjellige organisasjoner og miljøer for å ivareta våre medlemmers interesser. Gjennom tilslutningen til LO står NNN sammen med over 950.000 fagorganiserte.
I Rogaland skal vi nå ansette en ny medarbeider i 100% fast stilling, som skal bidra til økt verving, aktivitet og engasjement i NNN.