NNN krever reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør!


Den 1. februar var landsstyret samlet på Sørmarka for å vedta tariffpolitisk uttalelse for 2024. 

Landsstyret hadde sitt møte i etterkant av NNNs tariffkonferanse.

Tariffkonferansen samler tillitsvalgte fra alle bransjer og behandler alle innkomne forslag, i tillegg til å velge forhandlingsutvalg for de ulike bransjene.

NNNs tariffpolitiske uttalelse ble gjennomgått og til slutt enstemmig vedtatt av landsstyret.

Forhandlingsutvalg for alle bransjer er valgt og er klare for forhandlingene som starter i april.

Les NNNs tariffpolitiske uttalelsen her.

Hvis det er spørsmål til forbundets tariffoppgjør, kontakt med tariffansvarlig i NNN:
Jarle Wilhelmsen, Mobil: 916 82 291, e-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no

Foto: Jarle Wilhelmsen presenterer den tariffpolitiske uttalelsen,  (tv) Line Grønmo Haugland, Jarle Wilhelmsen og NNNs leder Anne Berit Aker Hansen.

Publisert: 2. februar 2024|Kategori: Tariff|

Del:

Kommende arrangementer: