Ny rapport om havbruk til havs


30. oktober lanserte Biomarint forum en ny fagrapport om havbasert havbruk. En næring som kan bli Norges neste industrieventyr innen lakseoppdrett og leverandørkjeden.

Menon og SINTEF har laget en omfattende analyse som dokumenterer muligheten for store ringvirkningene og nye arbeidsplasser i hele verdikjeden. Rapporten er laget på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Sjømat Norge, Norsk Industri og Biomarint forum.


– Dette er et sterkt bidrag til å se potensiale i denne nye næringen. Treparts samarbeid er nøkkelen til å realiseredisse mulighetene Et viktig kapittel er HMS perspektivet som er grundig omtalt i rapporten. Vi vil jobbe sammen med NHO for å sikre trygge og gode arbeidsplasser, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Les rapporten her: Verdikjedeanalyse av havbruk til havs

Foto: NHO

Foto: LO-sekretær Terje Olsson og NHOs viseadministrerende dir. Anniken Haugli

Publisert: 1. november 2023|Kategori: Informasjon|

Del:

Kommende arrangementer: