Nye muligheter for en bedre arbeidsdag. Ny fase for bransjeprogrammet


Nå er det nye tider for inkluderende arbeidsliv i næringsmiddelindustrien. Etter flere år med bransjeprogram kan hele bransjen nyte godt av flere tiltak for å holde folk friske.

De begynte rett før koronatiltakene stengte det norske samfunnet. Nå har ledelse, tillitsvalgte og verneombud i 13 bedrifter i næringsmiddelindustrien arbeidet i snart fire år for å finne ut hvordan de skal holde folk friske på arbeidsplassen og få ned sykefraværet.

– Nå er vi på vei inn i en ny fase, forteller Caroline Dyrnes. Hun er prosjektleder for IA-bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien.

Tiltak for alle
Det betyr ikke minst at alle tiltakene som prosjektet har funnet frem til, nå er tilgjengelige for alle. Over 20 bedrifter utenfor programmet har søkt om støtte til tiltak.
De vil lære opp ledere – mange mellomledere har rykket opp fra en jobb som gjør at de kan produksjonen og faget, men de er ferske i lederrollen. De vil også gjennomføre ergonomiske tiltak, og noen vil prøve seg på en verneombudsopplæring som snart er klar.
Dyrnes forteller også om et godt samarbeid med Navs arbeidslivssentre rundt i landet. – Prosjektet vårt skal vare ut neste år. Da er vi helt avhengige av at noen er der og kan ta dette videre. Arbeidslivssentrene er viktige ressurser, sier hun. Sentrene har tilpasset lederopplæringen også til andre bransjer og bruker dem for eksempel i kommuner, barnehager og sykehjem.

Nytt på nett
Fra i høst er bransjeprogrammet på plass på egne nettsider: bedrearbeidsdag.no.
– Det skal være siden der du finner informasjon, og så går du videre derfra, forklarer prosjektlederen.
Da kan du for eksempel komme til en egen mobilapp med kurs i ergonomi på arbeidsplassen. Den har fungert så godt at dem skal utvides med nye temaer:
– Vi utvider den fra en ergonomiapp til en slags arbeidsmiljøapp, forteller Dyrnes.
Psykososialt arbeidsmiljø, støv, støy og kjemikalier kan også læres på mobilen heretter. – Vi håper at temaene treffer og skaper engasjement. Vi vil prøve å få ned terskelen så mye som mulig for å bruke appen, sier Eirik Aronsveen hos apputvikleren Attensi.

Forsker for løsninger
Bransjeprogrammet for inkluderende arbeidsliv samarbeider også med Arbeidsforskningsinstituttet AFI for å finne gode løsninger for bedre arbeidsmiljø.
– De vet en god del om oss og skjønner hva som kanskje hjelper for å få enda bedre arbeidsdager. Det neste er å få foredlet dette ut i kunnskap som kan være verdifull for den enkelte. Hva er det som faktisk er gjennomførbart? spør Caroline Dyrnes.
Det som en forsker tenker at er gjennomførbart, er kanskje ikke like enkelt ute i industrien. Derfor er samarbeidet mellom bedriftene og forskerne viktig, ifølge Dyrnes – i løpet av senvinteren håper hun å ha en del tiltak klare til å prøves ut i bedriftene.

IA-kampanje
I vinter blir det en egen kampanje for å fortelle om inkluderende arbeidsliv og tiltakene som bransjeprogrammet har kommet opp med. – Vi har inngått et samarbeid med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, og det blir en kampanjefilm som skal brukes, sier Dyrnes. Hun oppfordrer også bedriftene som gjør noe for bedre helse på arbeidsplassen, til å fortelle om det i lokalavisene sine.
Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, har gjort to undersøkelser i bedriftene, og nå er det snart klar for en oppfølging. Hilde Skomakerstuen hos Synnøve Finden, en av dem som har vært med gjennom hele bransjeprogrammet, oppfordrer til å vise kollegene som oppfordres til å svare på undersøkelsen, hvilken nytte de har av det:
– Hva har dette ført til så langt? For å opprettholde interessen trenger vi mer enn bare oppslag om at det er viktig å svare, sier Skomakerstuen.

Foto forside:
Prosjektleder Caroline Dyrnes tar med seg resultatene fra bransjeprogrammet for inkluderende arbeidsliv, ut til hele næringsmiddelindustrien.

Slik ser den nye nettsiden til bransjeprogrammet ut. Herfra går det an å komme videre til alle de forskjellige tiltakene og resultatene som programmet har ført til.

Tidligere har mange spilt seg gjennom ergonomilærdom på en egen app – nå blir den utvidet med kunnskap om kjemikalier, støy, støv og psykososialt arbeidsmiljø.

Publisert: 27. oktober 2023|Kategori: Informasjon, Medlemsinformasjon|

Del:

Kommende arrangementer: