Raus støtte til Norsk Folkehjelp

LANDSMØTEGAVE: NNN valgte blant annet å gi Sparebank 1s landsmøtegave videre til Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid. Fra venstre Tom Hannestad og Finn Erik Thoresen. (Foto: Jan-Erik Østlie, NNN-arbeideren)

NNN øker sin årlige støtte til Norsk Folkehjelp fra 350.000 til 400.000 kroner de neste fire årene.

Den totale bevilgningen på 1,6 millioner kroner er øremerket de pågående utviklingsprosjektene NNN samarbeider med Norsk Folkehjelp om i El Salvador og Cuba.

NNN valgte også gå gi Sparebanke 1s landsmøtegave på 45.000 kroner til Norsk Folkehjelp. Disse pengene skal gå til mineryddingsarbeid. I tillegg bevilget landsmøtet 150.000 kroner til Amnesty International.

Landsmøtet onsdag vedtok dessuten uttalelsen «Internasjonal solidaritet i en usikker verden»:

NNN er medlem i Nordisk Union, EFFAT og IUL og arbeider gjennom disse organisasjonene for å styrke den internasjonale solidariteten.

Fagbevegelsen er under sterkt press i mange land. Faglige rettigheter angripes og organisasjonsgraden går ned i de fleste land. Retten til å organisere seg og forhandle kollektive avtaler er helt grunnleggende for å møte den internasjonale kapitalen som har nesten fritt spillerom over hele verden. Kun en organisert arbeiderbevegelse har potensiale til å være denne motmakten.

Europa står overfor store utfordringer, Storbritannias Brexit understreker de utfordringer som EU som institusjon står overfor. Etter NNNs oppfatning har EU utviklet seg i feil retning. Det har blitt tilrettelagt for fri flyt av kapital, arbeid, varer og tjenester uten at det er tatt hensyn til faglige rettigheter og en rettferdig fordeling av verdiskapingen. Fagbevegelsen i mange land i Europa er svekket og de økonomiske forskjellene øker. Denne utviklingen er særdeles negativ for arbeiderklassen men også for samfunnene som helhet. Mange fremtredende økonomer står nå frem og advarer mot denne utviklingen.

Etter valget i USA og ulike utspill fra den nye presidenten, Donald Trump, står verden foran utfordringer hvor solidariteten virkelig kommer til å bli satt på prøve.

NNN vil fortsette sitt arbeid i våre internasjonale organisasjoner og vil i sin kontakt og samarbeid mot våre søsterorganisasjoner i enkelte land i verden bidra med både kunnskap og finansiering av seminarer. Hovedtemaer vil være kollektiv forhandlinger, medlemsrekruttering og det norske trepartssamarbeidet.

NNN har pr. i dag samarbeid med Serbia, Slovakia, Vietnam og Cuba og vil fortsette dette. Forbundsstyret må til en hver tid vurdere hvilke land man skal ha samarbeid med.

I tillegg til dette faglige samarbeidet, har NNN en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om utviklingsarbeid både i El Salvador og Cuba. NNN ønsker å videreføre dette arbeidet for fire nye år.

Publisert: 5. april 2017|Kategori: Forsiden, Landsmøte 2017|

Del:

Kommende arrangementer: