Regjeringen la i dag frem et lovforslag om grunnrenteskatt for havbruk

I forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023 sendte regjeringen på høring et forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Finansdepartementet mottok rundt 420 høringsinnspill. NNN sendte inn høringsnotat sammen med andre forbund og LO.

På en pressekonferanse tirsdag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum lovforslaget om grunnrenteskatt på Havbruk. Prop 78. (2022-2023).

Regjeringens lovforslag blir nå oversendt Stortinget for videre behandling.

– Vi vil nå gå nøye gjennom Prop. 78 og se hva dette lovforslaget betyr. Vi skal lytte til innspill fra våre tillitsvalgte og ha et samarbeid med andre forbund og LO, sier NNNs leder Anne Berit Aker Hansen.


Hva er grunnrente

Naturressursene er fellesskapets eiendom. Produksjon av naturressurser som olje/gass eller vannkraft kan ofte gi avkastning utover det som er normalt fordi produksjonen er basert på en begrenset ressurs. Slik ekstraordinær avkastning betegnes gjerne som grunnrente. Gjennom grunnrenteskatten (særskatt) føres en del av avkastningen tilbake til fellesskapet.

Publisert: 28. mars 2023|Kategori: Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: