Regjeringen la i dag frem forslag til nasjonalbudsjett for 2024


NNNs første kommentar til nasjonalbudsjettet:

Avgiftsøkninger
Avgiftene økes stort sett i tråd med prisveksten, som regjeringen anslår å være på 3,8 prosent neste år.
Dette gjelder både alkoholavgift, tobakksavgift, flypassasjeravgift og sukkeravgift.
Det gjøres ingen endringer i matmomsen.

– Det er en økning i avgiftene, men dette er på et moderat nivå, sier NNNs leder Anne Berit Aker Hansen.

Strømstøtten
Denne videreføres ut 2024

Permitteringsregelverk i fiskeindustrien
– I juni ble det fremlagt en rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe om permitteringsregelverket i fiskeindustrien. Vi hadde ventet at regjeringen fulgte anbefalingene til arbeidsgruppa og sørget for at permitterte ikke står uten inntekt, sier Yngve Hansen som er bransjesekretær for fiskeindustrien i NNN.  Det har ikke kommet noen forslag til endring av permitteringsreglene i det fremlagte budsjettet, dette er skuffende.

Skole og utdanning
Totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.

– Dette er et område som er veldig viktig for våre medlemmer ute i bedriftene, et fagbrev betyr mye i forhold til økt kompetanse.

Fagforeningsfradraget
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å prisjustere fradraget for fagforeningskontingent fra 7700 til 8000 kroner fra neste år.

Gir penger til Konkurransetilsynet
Regjeringen forslår å gi seks milliarder kroner til Konkurransetilsynet.
– Velfungerende konkurranse er en viktig driver for bærekraftig utvikling. Et aktivt konkurransetilsyn og effektiv håndheving av konkurranselova er viktig for å stimulere til grønn omstilling og innovasjon, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Pengene skal blant annet gå til å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, skriver næringsdepartementet.

– Vi er glad for en økning til konkurransetilsynet,  det kan styrke tilsynet sitt arbeid med konkurransen i dagligvaremarkedet.
Vi er skuffet over at det ikke varsles flere tiltak når det gjelder å begrense grensehandelen. Grensehandling er handelslekkasjer som kan forebygges.
Nå vil vi bruke tid på å gjennomgå hele budsjettforslaget, avslutter NNNs leder Anne Berit Aker Hansen.

Regjeringen sier:
Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid
Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

Her er regjeringens samleside om forslagene i statsbudsjettet for 2024.

Publisert: 6. oktober 2023|Kategori: Næringsliv, Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: