Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring. Med LOfavør Reiseforsikring er du dekket fra du går ut av døra i hjemmet ditt. Forsikringen dekker alle typer reiser, hele året. Du kan velge mellom dekning for enslig eller for familie.

Hvis du er medlem av NNN, kan du nå kjøpe LOfavør Reiseforsikring til medlemspris.

Hvis du allerede har LOfavør Reiseforsikring kan du spare på å bytte til denne.

Bestill her

Hvem kan kjøpe forsikringen?
Medlemmer i NNN kan kjøpe reiseforsikringen. Du må også være medlem av folketrygden eller ha de syketrygderettigheter som EØS-avtalen gir. I tillegg må du ha fast bostedsadresse i Norden, og være registrert i et av de nordiske folkeregistrene.

Priser på forsikringen i 2023
Prisene under er oppgitt pr. år:

Dekning Opp til 67 år Over 67 år
Familie kr. 1 188,- Kr. 2 092,-
Enslig Kr.   864,- Kr. 1 460,-

Hva dekker forsikringen?
LO favør Reiseforsikring dekker blant annet:

– Sykdom på reisen
– Avbestilling
– Hjemtransport
– Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer)
– Forsinket fremmøte/innhenting
– Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting
– Forsinket bagasje ved utreise
– Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom
– Avbrutt reise
– Ulykkesforsikring. Opphører ved fylte 75 år
– Reisegods
– Egenandel leiebil

 

Publisert: 8. juni 2023|Kategori: Medlemsinformasjon|

Del:

Kommende arrangementer: