​ 

 

Hvordan kan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft?

Internasjonalt er det stadig flere som mener at handelsavtaler er et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftmål. EU legger bærekraftmålene til grunn for politikken på alle samfunnsområder, inkludert internasjonal handelspolitikk.

I Norge har ikke bærekraft og handelspolitikk foreløpig vært et sentralt tema i den offentlige debatten. I dette seminaret ønsker vi å diskutere hvordan norsk mat- og drikkeindustri kan utnytte sine fortrinn og styrke sin konkurransekraft ved at handelspolitikken innrettes mot å nå FNs bærekraftmål.

PROGRAM

08.30 – 09.00 Kaffe og litt å bite i

09.00 – 09.15 Velkommen med møteleder Anne Grosvold

09.15 – 10.15 Handelspolitikk for bærekraftig utvikling

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Fredrik Erixon, direktør, European Centre for International Political Economy

10.15 – 10.30 Kort pause med mingling

10.30 – 11.15 Handelspolitikk og bærekraftig mat- og drikkeproduksjon. Hva er sammenhengen mellom handelspolitikk, bærekraft og konkurransekraft?

Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda
Arne Melchior, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

11.15 – 12.00 Paneldebatt: Hvordan kan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling bidra til å styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft?

Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE SA
Representanter fra norsk mat- og drikkeindustri

Seminaret er gratis, og arrangeres av NHO, NHO Mat og Drikke, LO, NNN og Norsk Landbrukssamvirke.

Påmelding handelspolitikk og bærekraft