Denne uken startet Ragnhild Heggen (49) opp som ny organisasjonsansvarlig i NNN.

Ragnhild har en bred bakgrunn fra både organisasjoner og bedrifter og har de siste årene arbeidet som organisasjonsutvikler med eget selskap.

– Jeg har laget og arbeidet med prosjekter og prosesser for mange andre organisasjoner. Nå er jeg veldig klar for å styrke NNNs organisasjon, dra i gang et rekrutteringsprosjekt og være med hele veien fra A til Å. Jeg har lyst til være en del av et miljø og en tradisjonsrik organisasjon, sier en smilenende og ivrig Ragnhild.

Stillingen
Stillingen som organisasjonsansvarlig er helt ny i NNN. Beslutningen om å opprette stillingen ble tatt av landsstyret i juni 2019. Dette for å styrke organisering og rekruttering til forbundet.
Ragnhild får ansvar for å utvikle strategier for medlemsrekruttering og gjennomføre disse i samarbeid med forbundets ledelse, avdelinger og organisasjonsarbeidere. Hun skal delta i rekrutteringsprosessen av organisasjonsarbeidere i hele landet og ha faglig ansvar for og daglig oppfølging av disse. Ragnhild skal styrke kompetansen hos organisasjonsarbeidere, lokale tillitsvalgte og klubber, og selv delta i oppsøkende virksomhet og kompetansebygging.

Masse ideer
Ragnhild hadde sin første arbeidsdag på onsdag, og denne dagen var det heldagskonferanse.

– Det var mange nye ting og mye læring den dagen, og det var vanskelig å sitte stille og bare lytte. Jeg har så mange spørsmål og ideer, sier en ivrig Ragnhild.

Språkutfordringer
Ragnhild skjønte fort at forbundet har utfordringer med medlemmer som ikke har norsk som morsmål. Når medlemmer ikke forstår så mye norsk, kan det være ekstra vanskelig å skjønne begrepsbruken i fagbevegelsen. Ragnhild forteller at hennes far har arbeidet med språkopplæring for elever fra språklige minoriteter i 30 år, og hun har lært mye av ham.

– Jeg tror at jeg skal ta med noe av dette arbeidet vi må satse på språk i rekrutteringen.

Vi ønsker Ragnhild velkommen til forbundet, og gleder oss til alle de spennende initiativene hun skal dra i gang.