I forhandlingene om revidert budsjett som ble ferdig på torsdag, ble det enighet om et kutt i sukkeravgiften, det vil si avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

– Avgiftsreduksjonen er kjærkommen, det er mange NNN medlemmer som glad for vedtaket sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen.

Regjeringen økte denne avgiften i nasjonalbudsjettet for 2018 med 40 % for alkoholfri drikke og NNN har hele tiden arbeidet for at denne avgiften i det minste skulle settes tilbake til 2017-nivå.

I mai 2018 besøkte flere av våre tillitsvalgte, sammen med leder i NNN Anne Berit Aker Hansen Stortinget da revidert budsjett ble lagt frem. NNN og de tillitsvalgte fikk da snakke med flere av politikerne på Stortinget. Mange var enig om at avgiften var uheldig da denne førte til ytterligere handel i Sverige, men det førte ikke til noe vedtak i budsjettet den gang.

Tillitsvalgt Coca-Cola
Jan Vidar Hansen, konserntillitsvalgt i Coca-Cola sier at dette er en gladnyhet.
– Jeg er enig i at dette er et steg i rett retning når det gjelder grensehandel, men det er ikke nok. Dette vil føre til litt begrensning i grensehandelen. Den blir jo ikke borte men kanskje fører dette til en liten balanse i avgiftene mellom Norge og Sverige.
Produksjonskostnadene er tilnærmet like i Sverige og Norge, men det er avgiftene som gjør den store forskjellen sier han.

Konserntillitsvalgt Ringnes
– Å tilbakeføre avgiftene til 2017-nivå er et riktig og viktig lite steg i riktig retning, men det må fortsatt jobbes for en gradert sukkeravgift for å oppnå målet om en forbedring av nordmenns helse. Vi må forvente at reduksjonen kommer forbrukerne til gode, sier Erik Torkildsen, som er konserntillitsvalgt i Ringnes.

 

Protest mot sukkeravgiften på FrPs landsmøte i april 2018

Gjennomgang av særavgiftene
NNN har i en årrekke kjempet for at den norske næringsmiddelindustrien skal få samme rammevilkår som de svenske produsentene har. Forskjellene i avgiftene er nå så store at rett før grensene til Sverige ble korona-stengte, nådde grensehandelen et ekstremt høyt nivå.

Dette handler ikke bare om sukkeravgift, vi har behov for en fullstendig gjennomgang av alle særavgiftene som pålegges norsk mat og drikke uttaler forbundslederen.

– Vi håper at vedtaket blir stående og at regjeringen følger opp vedtaket også i neste års budsjett. Dette er et riktig skritt på veien, sier Anne Berit Aker Hansen.

Foto forside: Sissel Rasmussen
Foto fra Frps Landsmøte: NNN