Sund Laksepakkeri AS/Sund Laks AS tapte saken mot de ansatte i Norse i sommer. I dag kom meldingen om at selskapet velger å anke.

De organiserte polske medlemmene fikk nemlig ikke jobb etter at Norse Production gikk konkurs, og hvor Sund Laksepakkeri ble etablert i de samme lokalene med bare uorganisert arbeidskraft.

Vant på alle punkter
De ansatte NNN-medlemmene vant over firmaet som nektet å ansette fagorganiserte arbeidere. De ansatte krevde fast ansettelse og erstatning på grunnlag av brudd på fortrinnsretten og diskrimineringsforbudet. Norse-saken endte med full LO-seier.

I dag kom meldingen om at Sund Laksepakkeri AS/Sund Laks AS har valgt å anke.

– Ettersom Bergen tingretts dom var enstemmig og veldig klar er det overraskende at de anker den uten å komme med noen nye argumenter eller nye bevis. I anken gjentas kun deres tidligere påstander, som alle tre dommerne i Bergen tingrett var uenige i, uttaler Edvard Bakke, advokat for de tidligere ansatte.

– Nå blir det nye runder, noe som er svært leit for våre medlemmer som så for seg at saken skulle blir ferdig. De samme kravene gjelder fremdeles og vi gir oss ikke sier nestleder i NNN Jarle Wilhelmsen, som hele tiden har arbeidet med denne saken.

For ytterligere kommentarer kan Jarle Wilhelmsen kontaktes på telefon 916 82 291

Fakta om saken:
Sekkingstad AS hadde i 2012 inngått tariffavtale med NNN, og de fleste fast ansatte var på dette tidspunkt medlemmer i NNN. På samme tid var så mange som 2/3 av bemanningen innleid fra et polsk selskap.
Norge innførte EUs vikarbyrådirektiv med krav om likebehandling og solidaransvar innen bemanningsbyråer, med virkning fra 1. januar 2013.
Sekkingstad AS, med hjelp av konsulentselskapet PWC, etablerte da en bedriftsmodell hvor de satte ut all produksjon på entreprise gjennom et eget selskap. Norse Production NUF skulle ta seg av produksjonen av laks, mens Sekkingstad AS skulle være et rent kjøp og salgsselskap. Sekkingstad AS sa opp alle sine ansatte og overdro produksjonen til Norse.
Forutsetningen var at alle de som ønsket det skulle få ansettelse hos Norse, med samme betingelser som hos Sekkingstad AS, med unntak av AFP ordning og tariffavtale.
Høsten 2017, etter en mer enn fire uker lang streik, klarte de organiserte å få på plass tariffavtale. Et halvt år seinere, i april 2018, ble bedriften slått konkurs. Få dager etter konkursen startet Sund laksepakkeri opp med den samme produksjonen, i de samme lokalene, med de samme leverandørene og den samme kunden.
Den viktigste forskjellen var at ingen av de fagorganiserte ble tilbudt jobb i den nye virksomheten. Det var tre mellomledere ved Norse Production som startet den nye virksomheten.

På denne måten kan Sekkingstad AS sikre fortsatt drift ved slakteriet sitt på Skaganeset i Sund kommune, denne gang uten fagorganiserte som kunne kreve tariffavtale.