Innsending av forslag – krav innen 15. november 2019

Vi starter nå forberedelsene til neste års tariffrevisjon. Bransjevise tariffkonferanser vil bli avholdt på Sørmarka Konferansehotell i tidsrommet 27. januar – 30. januar 2020. Innkalling med nærmere beskjed om møtetidspunkt for de enkelte bransjene vil bli sendt ut av respektive forbundssekretærer på et senere tidspunkt.

Forslag/krav til tariffrevisjonen sendes til forbundet senest 15. november 2019, og må skrives på skjema/ark (finnes her). Husk tydelig angivelse av hvilken overenskomst nr/navn de rettes til. Generelle krav skrives under punktet «Generelle forslag» – på slutten av skjemaet. Forslag sendes til firmapost@nnn.no.

Både klubber og avdelinger kan sende inn forslag.
Klubbene må sende kopi av innsendte forslag til egen avdeling. (Se forbundets vedtekter Del B – Vedtekter for klubber og avdelinger, § 7).

Innsendte forslag vil danne grunnlag for tariffkonferansenes utforming av krav til tariffrevisjonen 2020.

Oppgjørsform vedtas av LOs Representantskap tidlig neste år.

For øvrig er det forbundsstyret/landsstyret i NNN som vedtar retningslinjer for tariffrevisjonen.

Hvis spørsmål, ta kontakt med din bransjesekretær (oversikt her) eller ansvarlig for tariffoppgjør hos NNN, Jarle Wilhelmsen på tlf. 91 68 22 91 eller
E-post: jarle.wilhelmsen@nnn.no