Listen nedenfor gir tilgang til materiell for lesing og nedlasting.​

> Velkommen som tillitsvalgt.pdf
> Håndbok for tillitsvalgte.pdf
 > Medlemshefte.pdf
 > Veiledningshefte tariffoppgjør.pdf
> Veileder kontroll og overvåking.pdf
> Veileder innleie.pdf
> NNN profilveileder.pdf
> Mal for presentasjoner.pptx
> Veileder konflikt.pdf
 > Vedtekter 2021-2025.pdf