Her har vi samlet alle våre overenskomster og hovedavtalen. Du kan lese dem på nett eller laste dem ned og lagre på egen PC.
Videre finner du de viktigste lovene du trenger som tillitsvalgt.

Minstelønnssatsen fra 21. april 2023 er kr. 206,03 pr. time for alle overenskomstområder.

Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrift:

Hovedavtalen

Overenskomster 2022 – 2024:

Overenskomster LO-Virke

Hovedavtalen LO og Virke 2022 – 2025

Hovedavtale LO og Virke – Engelsk

Lovverk som er viktig for tillitsvalgte hentes fra lovdata.no. På Lovdatas sider ligger også forskrifter, f.eks. til arbeidsmiljøloven.

> Arbeidsmiljøloven
> Ferieloven> Arbeidstvistloven
> Folketrygdloven