Her har vi samlet alle våre overenskomster og hovedavtaler. Du kan lese dem på nett eller laste dem ned og lagre på egen PC.
Videre finner du de viktigste lovene du trenger som tillitsvalgt.

> Bryggerier- og mineralvannsfabrikker.pdf
> Kjøttindustrien.pdf

> Meieriindustrien.pdf
> Mat- og Drikkevareindustrien.pdf

 

> Fiskeindustrien.pdf
> Vin- og Brennevinsbransjen.pdf

 

> Egg- og Fjærfekjøttindustrien.pdf
> Sjokolade, sukkervare- og snacks.pdf

> Baker- og konditorfagene – NHO.pdf
> Møller- og fôrblanderier – NHO.pdf

> Melkebearbeidende industri.pdf
> Margarinfabrikkene.pdf

 

> Idun.pdf
> Møller- og fôrblanderier – SPEKTER.pdf

 

> Baker- og Konditorfagene- SAMFO.pdf
> AS Røra Fabrikker – SAMFO.pdf

 

 

 

 

 

 

 
> Hovedavtalen LO – NHO.pdf

 

 

Lovverk som er viktig for tillitsvalgte hentes fra lovdata.no. På Lovdatas sider ligger også forskrifter, f.eks. til arbeidsmiljøloven.

> Arbeidsmiljøloven
> Ferieloven> Arbeidstvistloven
> Folketrygdloven