Medlemsrekruttering

Det er mange ulike erfaringer med rekruttering av nye medlemmer. Men det er bare én erfaring som gir varig suksess: Det er å få innarbeidet medlemsrekruttering som en fast daglig oppgave på arbeidsplassen.
Visste du at du som tillitsvalgt både har en rett og en plikt til å presentere deg for nyansatte og tilby medlemskap i NNN? Det står i hovedavtalen, som din arbeidsgiver også har vært med å undertegne, hvis bedriften er omfattet av en overenskomst.
Å presentere deg og snakke med alle uorganiserte er en del av oppgavene dine som tillitsvalgt.
Skal du rekruttere trenger du ikke å gjøre det mer vanskelig enn at du snakker med dine kolleger og gir dem en innmeldingsblankett.
NNN har utarbeidet en veiledningsbrosjyre for medlemsrekruttering i NNN. I den kan du få gode råd og tips om rekruttering av nye medlemmer.

> Rekrutteringshjelpen.pdf

Medlemsfordeler

Det norske arbeidslivet regnes i hovedsak som trygt og godt. Samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt tøffere, og at man trenger en organisasjon i ryggen. Medlemskapet i NNN er derfor den beste trygghetsforsikringen for alle som jobber i bransjen.  I brosjyren «Bli med i NNN» finner du en oversikt over alle medlemsfordelene i NNN. Denne brosjyren er også oversatt til en rekke andre språk.

> Bli med i NNN – Norsk.pdf

> Bli med i NNN – Engelsk.pdf

> Bli med i NNN – Polsk.pdf

> Bli med i NNN – Latvisk.pdf

> Bli med i NNN – Litauisk.pdf

> Bli med i NNN – Russisk.pdf

> Bli med i NNN – Rumensk.pdf

> Bli med i NNN – Spansk.pdf

> Bli med i NNN – Thai.pdf

> Bli med i NNN – Tysk.pdf

> Bli med i NNN – Urdu.pdf

> Bli med i NNN – Vietnamesisk.pdf

Vervepremier

Verv ett eller flere nye medlemmer og få flotte vervepremier.

> Vervepremier