Tiltak mot kriminalitet i arbeidslivet – handlingsplan ble lagt frem 1. oktober


Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Handlingsplanen omtaler tiltak regjeringen vil gjennomføre for å forebygge og bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet. Regjeringen vil styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Utnyttelse av sårbare arbeidstakere forekommer ofte i saker om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil styrke bistanden til de som utnyttes og arbeider med nye straffebestemmelser mot de som utnytter arbeidstakere. Samarbeid mellom offentlige myndigheter er nødvendig for å avdekke ulovligheter. Regjeringen vil styrke den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Handlingsplanen er utformet etter dialog med organisasjonene i arbeidslivet og vil bli fulgt opp i samarbeid med partene.

Hva er sosial dumping?
Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Hva er arbeidslivskriminalitet?
Arbeidslivskriminalitet innebærer ulike handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Lovbruddene er ofte utført organisert, på måter som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Krav fra NNNs Landsmøte

– Her er det mange flotte tiltak som det skal leveres på, sier nestleder i NNN Jarle Wilhelmsen, han sier videre at NNN sitt landsmøte krevde en rekke tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og regjeringen har lyttet. Nå leverer de tidenes satsing på området i et 35 punkters handlingsprogram.

Les hele handlingsplanen her.

Publisert: 5. oktober 2022|Kategori: Informasjon, Politikk|

Del:

Kommende arrangementer: