Uttalelse: Matkjedemakt

Det norske dagligvaremarkedet kontrolleres kun av tre matvarekjeder som omsetter 99 % av de totale verdiene. I tillegg kontrollerer dagligvarekjedene logistikken i store deler av verdikjeden, samt varesortiment i butikkene. Denne konsentrasjonen gir dagligvarekjedene full kontroll over utvikling i bransjen. Makten til dagligvarekjedene hemmer innovasjon og utvikling i næringsmiddelbedriftene og setter mange av arbeidsplassene til våre medlemmer i fare.

Dagens situasjon i dagligvaremarkedet tilsier at det er et stort behov for regulering av maktforholdet mellom aktørene i verdikjeden for matproduksjon. Det må opprettes et eget tilsyn, gjerne under konkurransetilsynet, men med egen lovhjemmel. Et slikt tilsyn må ha sanksjonsmuligheter for å sikre riktig fordeling av verdier i verdikjeden.

NNN krever:

  • at det innføres en «Lov om god handelsskikk» med ett innhold som blant annet sikrer mer åpenhet, kontroll og ryddigere forhandlinger.
  • at det opprettes et tilsyn med sanksjonsmuligheter for dagligvaremarkedet. Logistikk/distribusjon må være en del av dette tilsynets mandat.

(Uttalelse vedtatt på NNNs landsmøte 6. april 2017)

Publisert: 6. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: