Uttalelse: Permitteringer

I perioder der virksomheter opplever svikt i inntekter og/ eller mangel på oppdrag har bedriften mulighet til å permittere sine ansatte. Det kreves at bedriften i forkant har gjort det man kan forvente for å unngå permittering.

Både arbeidstakere og arbeidsgivere kan ha fordeler ved permitteringsordningen. Virksomheter som opplever svikt i inntekter slipper å betale lønn (etter 10 dagers lønnsplikt), samtidig unngår man å måtte gå til oppsigelser og dermed risikere å miste kompetente og erfarne ansatte.

De ansatte vil fortsatt være i et arbeidsforhold, de slipper å miste opparbeidede rettigheter som f. eks bedriftsansiennitet eller andre goder som inngår i stillingen. Å bli arbeidsledig vil skape en større uforutsigbarhet for den enkelte.

Det er viktig både for arbeidstaker og arbeidsgiver å ha mulighet for permittering når nedgangen er forbigående.

Fiskeindustrien er omfattet av særskilte bestemmelser. Den er unntatt lønnsplikt, de ansatte har ikke karensdager og det kan brukes 3 dagers varsel ved mangel på råstoff. Det er viktig at disse ordningene opprettholdes for en industri som er preget av dels store sesongsvingninger.

En stor del av de ansatte i fiskeindustrien mistet i fjor retten til dagpenger på grunn av feiltolking av regelverket hos Nav forvaltning, dette ble rettet opp etter at arbeids og sosialdepartementet grep inn i saken.

Nav skiller i hovedsak ikke mellom permitterte og arbeidsledige som har en arbeidsgiver å forholde seg til. Til tross for at det finnes noen få unntak så er det pr i dag for dårlig skille mellom disse gruppene noe som fører til unødvendig mye byråkrati. Dette medfører blant annet at innvandrere med midlertidig arbeidstillatelse får avslag på dagpenger med begrunnelse at de ikke er flyttbar.
Utbetalingsgrunnlaget for beregning av dagpenger må ta utgangspunkt i det som gir best ytelse for den som er permittert. Dagens beregningsmåte innebærer at Nav gjennomsnittberegner antall arbeidede timer siste år når det blir søkt om dagpenger. Arbeidstakere som av ulike grunner ikke har jobbet full stilling (på grunn av permisjoner etc.) får en tilsvarende avkorting i beregningsgrunnlaget selv om de er ansatt i 100 % stilling.

Dagens regjering fjernet feriepenger på dagpenger, dette må gjeninnføres.

NNN krever

  • at det fortsatt skal være muligheter å benytte permittering i stedet for å gå til oppsigelse og at regelverket er tilpasset ansatte i industrien
  • at det skal være mulig å motta dagpenger ved deltidsstudier
  • at feriepenger på dagpenger gjeninnføres
  • at dagpenger beregnes på en måte som sikrer best mulig ytelse uavhengig av stillingsstørrelse
  • at en skal ha rett på dagpenger i romjulen når årsak til permittering er mangel på råstoff

(Uttalelse vedtatt på NNNs landsmøte 6. april 2017)

Publisert: 6. april 2017|Kategori: Ukategorisert|

Del:

Kommende arrangementer: