Veldig stor interesse for EMV konferansen – arrangementet måtte flyttes


DLF, NHO Mat & Drikke, Norges Bondelag og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund hadde først booket et lokale med plass til 70 – 80 deltakere, men måtte flytte konferansen til Litteraturhuset da deltakelsen nærmet seg 150.

Helge Hasselgård administrerende direktør DLF ønsket velkommen og innledet om formålet med konferansen, han gav deretter ordet til næringsminister Jan Christian Vestre.

Spørsmålet til ministeren var: Hva gjør regjeringen på EMV og konkurransen i dagligvaremarkedet?
– Vi må være grundig og innhente kunnskap før vi setter inn tiltak, sa næringsministeren om det viktige arbeidet regjeringen gjør med utredning om EMV.
Vi lytter, lærer og har en lav terskel når det gjelder å høre på innspill. Nå skal vi ha marginstudie, vi må finne ut hvem som tjener på at prisene øker, vi må se på konsekvensene av prisvinduene, vi må finne tiltak for å styrke konkurransen. Det er første gang i historien at det har blitt satt i gang et så stort arbeid for å se på dette. Han avsluttet med å si at han håpet å kunne konkludere på noe av dette før sommeren.

Slik følger regjeringen opp 10 punkts-planen.

Alle som hadde innledning på konferansen:
Hvorfor og hvordan måle utviklingen i EMV?
Rolf Røtnes, fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse.

Hva sier forskningen om EMV i et forbrukerperspektiv?
Ragnhild Silkoset – dr.oecon og daglig leder prisbeslutninger.no

Hvordan tar forbrukerne beslutninger?
Adrian Peretz, førsteamanuensis OsloMet

EMV – hva betyr det for forbrukerne og kundene i Coop?
Dorthe Gill Brudvik, Direktør egne merkevarer (EMV)

La utfordrerne slippe til
Elisabeth Isachsen, gründer og kommunikasjonsansvarlig Mere Mat

Hva betyr EMV for lokalmat og mangfold?
Randi Ledaal Gjertsen, daglig leder Bondens marked

Oppsummering/avslutning: Hva har vi lært?
Per Ingvar Olsen Professor hos Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI

En veldig spennende konferanse og alle venter på noen konklusjoner fra regjeringen.

Publisert: 9. juni 2023|Kategori: Næringsliv|

Del:

Kommende arrangementer: