Det nytter ikke med verving og medlemspleie bare på dagtid. Mange arbeider om natten, og derfor må det være verveaktivitet også på nattskiftene. 

Denne uken var det klubb- og avdelingslederkonferanse i Tønsberg for Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det var over 50 deltagere tilstede, og er i denne omgang den største konferansen.

Første og siste gang
På konferansen var det hele 12 deltagere som aldri har vært med tidligere.

– Det er utrolig flott å se at det er så stor interesse blant nye tillitsvalgte, sa NNNs Bjørn Tore Kyllo som ledet konferansen.

En av deltagerne var på konferansen for siste gang – Jon Erik Lyng. Han har vært tillitsvalgt i 40 år (Norgesmøllene avd. Skien), han er også leder for avdeling 22 Telemark og er fylkeskoordinator. 31. mai blir han pensjonist.

Jon Erik Lyng, klubbleder, avdelingsleder og fylkeskoordinator

– Nå er det siste gang jeg ser mange av dere, og jeg må bare si tusen takk til alle, sa han under sitt innlegg på konferansen.

Natteverving
– Vi når alle som jobber på dagen, men hva med dem som bare jobber nattskift, sa Arnt-Jarle Nilsen i sitt innlegg på konferansen. Han er avdelingsleder i avd. 40 Søndre Vestfold, og klubbleder på Ringnes Farris. Han fortalte at de ved flere anledninger har arbeidet med rekruttering på natten.
Hilde Sandhåland forteller at de har to skift på hennes bedrift Bakehuset Hovenga, og at det er mange som bare jobber natt.

– Vi må jo treffe dem som bare jobber om natten sier hun, og hun har sammen med Ole Petersen (klubbleder Findus) Ellen Grønseth (org. arbeider) og Arnt-Jarle Nilsen hatt flere nattvervingsprosjekt.
– Dette fungerer veldig bra, vi snakker med de ansatte i mat- og luftepauser, og om vi får være med på omvisning i bedriftene treffer vi enda flere, forteller Ole Petersen, han legger til at mange fatter stor interesse på grunn av advokatforsikringen.

Behov for informasjon
Arnt-Jarle, Ole og Ellen forteller at mange ikke har fått informasjon om NNN-medlemskap på sin bedrift, og understreker at informasjon om fordelene ved å være medlem, må være noe av det første de må få kjennskap til.

– Vi har med alle brosjyrer, vi har to forskjellige roll-ups, og at vi har med vervebrosjyren på flere språk er utrolig viktig forteller Ellen Grønseth som er organisasjonsarbeider i avdeling 40.

Mange vil låne Ellen
På runden med innlegg fra klubb- og avdelingsledere var det mange som uttrykte sin misunnelse når det gjelder Ellen, ingen andre avdelinger på konferansen har egen organisasjonsarbeider, og hun ble «lovet» bort til noen andre avdelingene i løpet av konferansen.

Organisasjongjennomgangen
Som på alle klubb- og avdelingslederkonferanser i denne runden, er dag 2 satt av til organisasjongjennomgangen.
Her er det alltid mange meninger og masse følelser, men det er stor enighet om at noe må gjøres for å styrke organisasjonen og at få rekruttert nye medlemmer.

Gruppearbeid; Per Terje Lindahl Skolem, Henrik Stabel, Kristin Nygård, Anders Skjølås, Ludvig G. Høst og Mirsad Brdanin.

Her er en av syv grupper som hadde samtaler/gruppearbeid rundt organisasjongjennomgangen.

Takk for en flott konferanse – dette var den nest siste i denne runden. Siste konferanse er for Østfold 12. og 13. mars i Fredrikstad.

Foto forside: Arnt-Jarle Nilsen, Ole Petersen,  Ellen Grønseth og Hilde Sandhåland.