Aktuelt

Aktuelt2017-09-26T14:46:04+02:00

Bevilger 6,5 millioner til Konkurransetilsynet i budsjettet


Regjeringen bevilger kr. 6,5 millioner til Konkurransetilsynet for å følge opp konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Næringsministeren varslet også at det vil komme en egen stortingsmelding om dagligvarehandelen. Dette kom frem under regjeringens fremlegging av revidert nasjonalbudsjett på tirsdag.

14. mai 2019|

Avtale om ny Sliterordning


For første gang siden pensjonsreformen ble vedtatt, har vi en ordning som er spesielt rettet mot de som ikke har mulighet til å stå lengre i jobb, selv om gjennomsnittlig levealder og helse for øvrig bedres.

9. mai 2019|