Kompetanse 2017-09-27T09:11:22+00:00

Kompetanseutvikling i NNN

 

LOs utdanningsfond

UtdannelseLOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet.

30. mars 2016|

Fag- og yrkesopplæring

NNN er formell part i norsk fagopplæring, og har to plasser i Faglig Råd for Restaurant og Matfag. For tiden innehar vi ledervervet ved Bjørn Johansen, konserntillitsvalgt Grilstad. Les mer ⇒

FEED

Felles plattform for kompetanse i matindustrien. Les mer ⇒

LOs utdanningsfond

Medlemmer i NNN kan søke om stipend til etter- og videreutdanning som f.eks.hel- og deltidsstudier, teori til fagprøve, kortere kurs og norskopplæring. Les mer ⇒