Kompetanseutvikling i NNN

 

Matbransjens Kompetansepris 2016

Nå kan dere melde inn kandidater til Matbransjens Kompetansepris 2016. Prisen deles ut  til en verdig kandidat på årets kompetansekonferanse den 17. november.

 

 

23. september 2016|

LOs utdanningsfond

UtdannelseLOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet.

30. mars 2016|

Bakers vant kompetanseprisen

Kompetanseprisen_2015_webTorsdag ble Bakehuset Bakers tildelt matbransjens kompetansepris for utmerket innsats – særlig for sin bedriftsinterne opplæring. Det er 12. gangen prisen blir delt ut. Prisen ble delt ut på FEED-konferansen 2015, som arrangeres av NHO Mat og drikke og NNN.

13. november 2015|

Fag- og yrkesopplæring

NNN er formell part i norsk fagopplæring, og har to plasser i Faglig Råd for Restaurant og Matfag. For tiden innehar vi ledervervet ved Bjørn Johansen, konserntillitsvalgt Grilstad. Les mer ⇒

FEED

Felles plattform for kompetanse i matindustrien. Les mer ⇒

LOs utdanningsfond

Medlemmer i NNN kan søke om stipend til etter- og videreutdanning som f.eks.hel- og deltidsstudier, teori til fagprøve, kortere kurs og norskopplæring. Les mer ⇒