Sund Laks, som i sommar tapte saken mot 45 polske arbeidere, ønsker forlik. LO er med, men da må det millioner på bordet.

Dommen slo fast at Sund Laks diskriminerte og brøt reglene om fortrinnsrett da de LO-organiserte arbeiderne ikke fikk jobb i det nystartede selskapet etter at Norse gikk konkurs.

Sund Laks måtte ut med 20 millioner kroner i erstatning.

Dommen ble anket, men nå ber Sund Laks om rettsmekling for om mulig å unngå en ny runde i lagmannsretten. LO-advokat Edvard Bakke er positiv til mekling.

Rettsmekling er satt til 7. januar.

Les mer om saken her.